En Güncel Emlak haberleri
Anasayfaya Dön » Sektörel 20.04.2018 23:29
İGDAŞ Doğalgaz Aboneliği için Gerekli Evraklar

İGDAŞ Doğalgaz Aboneliği için Gerekli Evraklar

İstanbul Doğagaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ) tarafından yürütülen abonelik işlemleri ve gerekli belgeler şunlardır:

Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;
Bağlı bulunduğunuz İGDAŞ Bölge Müdürlüklerinde yer alan Pazarlama servislerinden telefonla öğrenebilirsiniz.

Sokağınızdan doğalgaz hattı geçtiyse ve binanızda kutu varsa;
Abonelik işlemlerinizi bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Sokağınızda doğalgaz hattı var, binanızda kutu yoksa;
Bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Müdürlüğü Şefliklerine giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya İGDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmenizi de,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;
Binada tercih edilen ısınma şeklinin “MERKEZİ” ya da ”BİREYSEL” olacağı ile ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne uygun alınmış  apartman kararı;Apartmanda;

1- Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

a-) Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

b-) Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

c-) Enerji Performansı Yönetmeliği'nin 31.04.2010 tarihinde düzenlediği şekli ile "yeni binalarda yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanı 2000m2 ve üstünde olması halinde merkezi sistem yapılır."

2-
a) Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken; Doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

b) Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c)Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle Doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,”

d)  Doğalgaza müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik numaralı)

f) Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

Vergi levhası, ticari sicil no
Ticari müşterinin şirket olması halinde ;

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri
NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;
a) Nüfüs Cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik numaralı)
b) Tapu fotokopisi
c) Binanıza ait tesisat numarası

Abone Bağlantı Bedeli
Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için
289 TL+ KDV,  Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı;  dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 241 TL+KDV artırılır.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda
112 TL +KDV  tahsil edilir.


Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit);
Abone Bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli, bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. (KDV dahil değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan);
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için
289 TL+ KDV,  Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı;  dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 241 TL+KDV artırılır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Sertifikalı tesisatçı firma size projenizin İGDAŞ'tan onay aldığını bildirdiğinde artık İGDAŞ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

On-line veya telefon ile doğalgaz kullanım sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gereken evrakları gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz ve Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini imzalamak için adreste bulunmanız gerekmektedir.

Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).
Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

 
Bireysel kullanım için

a) Mülk sahibi ise tapunun, kiracı ise kira kontratının fotokopisi,

b) Sözleşme yapan kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

c) Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noterden vekaletname,

e) Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve aboneye iade edilen tutar.)

NOT : İstanbul'da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Merkezi Kullanım için;

a) Sözleşme yapacak yetkiliye apartman sakinlerinin oy çokluğu ile verdiği yetki kararı fotokopisi.

b) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

c) Sözleşmenin yönetici ve bina dışından üçüncü şahıs tarafından yapılması halinde noterden vekaletname.

d) Güvence Bedeli.


Ticari kuruluşlar için gerekli evraklar;

a) Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

b) Vergi levhası, yetki belgesi,

c) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası,

d) İmza sirküleri, kaşe,

e) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noterden vekaletname,

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaçlardan tahsil ettiği bedeldir.

 

ÖNERİ, TALEP VE ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN :  444 36 36

GENEL MÜD. HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 11 11Fax: 212 499 11 33
Adres: Kazım Karabekir Cad No:4 34060 Alibeyköy


VATAN HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 22 22Fax: 212 499 20 29
Adres: Vatan Cad. Ulubatlı Metro İstasyonu Yanı
 
AVCILAR HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 22 22Fax: 212 499 22 09
Adres: Üniversite Mh.Toker Kardeşler Sk.No:5 Parseller Avcılar/İST
 
BAĞCILAR İZMET BİNASI
Tel: 212 499 22 22Fax: 212 499 24 29
Adres: Çınar Mah. 6/1 Sok. (Bağcılar Emn.Müd.karşısı) Bağcılar/İST
 
SİLİVRİ HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 22 22Fax: 212 499 22 74
Adres: Piri Mehmet P. M. Çiçek Sk. No:1 Silivri/İST
 
BOĞAZİÇİ B.M. HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 33 33Fax: 212 499 30 29
Adres: Cumhuriyet Mh. N.Fazıl Cad. No:3 S.Çiftliği
 
ŞİŞLİ HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 33 33Fax: 212 499 34 29
Adres: Halide Edip Adıvar Cad. No:1 Okmeydanı Şişli/İST
 
MASLAK HİZMET BİNASI
Tel: 212 499 33 33Fax: -
Adres:Maslak İş Merkezi Eski Büyükdere Cad. No:41 Maslak/İST
 
ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU B.M. HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 44 44Fax: 216 649 49 49
Adres: Alemdağ Cad.No:92 Ümraniye
 
KÜÇÜKYALI HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 44 44Fax: 216 649 47 29
Adres: Karayolları Cad.No:34 Küçükyalı/İST
 
SELİMİYE HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 44 44Fax: 216 649 46 19
Adres: Tıbbiye Cad.No:3 Üsküdar/İST
 
PENDİK HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 44 44Fax: 216 649 49 79
Adres: Doğu Mah. Hatboyu Cad. No:100 Pendik/İST
 
KARTAL HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 44 44Fax: 216 649 48 29
Adres: Spor Cad.Eski İtfaiye Binası Kartal/İST
 
BÜYÜKADA HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 42 71Fax: 216 649 42 74
Adres: Maden Mah. Çınar Cad. No:36 Büyükada/İST
 
ÇEKMEKÖY HİZMET BİNASI
Tel: 216 649 44 44Fax: 216 649 48 25
Adres: Meclis Mah. Alemdağ Cad. Aşkın Sokak No:19 Sancaktepe/İST
 


↓↓↓

Bu haber de ilginizi çekebilir

↓↓↓
18-08-2010
Bu haber toplam 60330 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
3. Köprü Tanıtım Filmi
#KONUT KREDILERI
 • #

  120 Ay

  0,82

  #
 • #

  120 Ay

  0,76

  #
 • #

  120 Ay

  0.85

  #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?