En Güncel Emlak haberleri
Anasayfaya Dön » İnşaat 05.03.2015 22:16
İnşaat Maliyeti Hesaplama

İnşaat Maliyeti Hesaplama

Çevre ve Şehircilik Baknalığı'nın yayınladığı mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı birim maliyetlerinin yer aldığı tebliğ..

 

 
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
 
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        (BM) TL/M2
 
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                    
 
I. SINIF YAPILAR                                                                                                                                           
 
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                    80,00
 
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                                                   
 
. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                                     
 
. Plastik örtülü seralar                                                                                                                                           
 
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                                                          
 
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                
 
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                                            
 
. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                                          
 
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                                       
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   140,00
 
. Cam örtülü seralar                                                                                                                                              
 
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                                               
 
. Su depoları                                                                                                                                                         
 
. İş yeri depoları                                                                                                                                                    
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
II. SINIF YAPILAR                                                                                                                                         
 
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   225,00
 
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                                  
 
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                                      
 
. Kayıkhane                                                                                                                                                           
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   305,00
 
. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                                                
 
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                                          
 
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                                         
 
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı
 
ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                       
 
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                                     
 
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                                         
 
. Mezbahalar                                                                                                                                                         
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   360,00
 
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                                 
 
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)                            
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
III. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        
 
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   475,00
 
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor
 
salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                                                                        
 
. Katlı garajlar                                                                                                                                                       
 
. Hobi ve oyun salonları                                                                                                                                       
 
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                              
 
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)                                             
 
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                                        
 
. Soğuk hava depoları                                                                                                                                           
 
. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                 
 
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                                              
 
. Kampingler                                                                                                                                                         
 
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                                               
 
. Semt postaneleri                                                                                                                                                 
 
. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                                                   
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   560,00
 
. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                                                        
 
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                                   
 
. Gençlik Merkezleri                                                                                                                                             
 
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                                          
 
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                                   
 
. Temel eğitim okulları                                                                                                                                          
 
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                                            
 
. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                                 
 
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri                                                                                     
 
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                                                          
 
. Halk evleri                                                                                                                                                          
 
. Pansiyonlar                                                                                                                                                         
 
. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                                 
 
. Fuarlar                                                                                                                                                                
 
. Sergi salonları                                                                                                                                                     
 
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                                                              
 
. Marinalar                                                                                                                                                            
 
. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                                    
 
. İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                                                               
 
. Misafirhaneler                                                                                                                                                    
 
. Büyük çiftlik yapıları                                                                                                                                          
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
IV. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        
 
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   615,00
 
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan
 
eğitim yapıları)                                                                                                                                                      
 
. Poliklinikler                                                                                                                                                        
 
. Liman binaları                                                                                                                                                     
 
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                                                            
 
. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                                 
 
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                                             
 
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                                                  
 
. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                                       
 
. Aqua parklar                                                                                                                                                       
 
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                                                     
 
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                                          
 
. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                                 
 
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                                   
 
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)                                  
 
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                                        
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   695,00
 
. İş Merkezleri                                                                                                                                                      
 
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                                         
 
. Metro istasyonları                                                                                                                                               
 
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                                       
 
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                                               
 
. Otobüs terminalleri                                                                                                                                             
 
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                                                 
 
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                                            
 
. Banka binaları                                                                                                                                                     
 
. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                                   
 
. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                                              
 
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)                                                      
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   800,00
 
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                                                
 
. Bakanlık binaları                                                                                                                                                 
 
. Yükseköğrenim yurtları                                                                                                                                      
 
. Arşiv binaları                                                                                                                                                      
 
. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                                              
 
. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                                      
 
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                                                 
 
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                                    
 
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                                   
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
V. SINIF YAPILAR                                                                                                                                          
 
A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.015,00
 
. Radyo-Tv İstasyonları                                                                                                                                        
 
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi                                                                                                                
 
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar                                                           
 
. Borsa binaları                                                                                                                                                     
 
. Üniversite kampüsleri                                                                                                                                         
 
. Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar                                                                                                                    
 
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)              
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.240,00
 
. Kongre merkezleri                                                                                                                                              
 
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri                                                                                                                  
 
. Olimpik spor tesisleri–hipodromlar                                                                                                                    
 
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                                   
 
. Hastaneler                                                                                                                                                           
 
. Havaalanları                                                                                                                                                        
 
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)                                                                                            
 
. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                                               
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.400,00
 
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)                                                                                 
 
. Büyük radyo ve televizyon binaları                                                                                                                    
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
D GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.690,00
 
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                                             
 
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun
 
olarak yapılan yapılar                                                                                                                                            
 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
 
            
 
Açıklamalar:
 
1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
 
2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
 
Tebliğ olunur.
 
 
Kaynak: Resmigezete.gov.tr
↓↓↓

Bu haber de ilginizi çekebilir

↓↓↓

İnşaat Sektöründe İstihdam Yüzde 3,3 Azaldı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçtiğimiz yılın son çeyrek dönemine ilişkin inşaat sektörü istihdam endeksi aylık bazda yüzde 3,3 azaldı..

 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı 4'üncü Çeyrek döneme ilişkin istihdam endekslerini açıkladı. Buna göre, inşaat sektörü istihdam endeksi dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 3,3 azalırken, inşaat sektörü ücret endeksi yüzde 0,5 arttı.
 
Söz konusu dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi aylık bazda yüzde 3,3 azalırken takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise yıllık bazda yüzde 13,6azaldı. Aynı endeks  2014 yılı genelinde bir önceki yıla göre de yüzde 11,4 geriledi.
 
Son çeyrekte, inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi,bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 gerilerken takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, ise aylık bazda yüzde 14,3,; yıllık bazda ise yüzde 11,9 geriledi.
 
İnşaat sektörü brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 0,5 artarken yıllık bazda takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi, yüzde 2,5 arttı.
 
07-09-2012
Bu haber toplam 104034 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
3. Köprü Tanıtım Filmi
#KONUT KREDILERI
 • #

  120 Ay

  0,82

  #
 • #

  120 Ay

  0,76

  #
 • #

  120 Ay

  0.85

  #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?