En Güncel Emlak haberleri
Anasayfaya Dön » Emlak 19.04.2018 12:48
Kira Kontratı Örneği 2012

Kira Kontratı Örneği 2012

Mülk sahibi ve kiracı arasındaki kiralama ilişkisinin yasal olmasını sağlayan Kira Kontratı Örneği..

Kira Kontratı Örneği

 

 

TEBLİGAT UYGULAMALARI HAKKINDA;
 İşbu kontrat genel ve özel hükümlerinde Kiracının ikametgah adresi olarak gösterilen kiralanan, kiracı adına tebligat adresi olarak kabul edilir.
Bu nedenle kiracı, kiraya konu taşınmazın bulunduğu mahalle Muhtarına kira sözleşmesini takiben 7 gün içerisinde kendi İkametgah adresi olarak kaydettirmekle yükümlüdür.
Kiracı kiraya konu taşınmazdan taşındığı ve yeni ikametgah belirlediği takdirde işbu durumu 5 gün içerisinde kiralayana Noter aracılığı ile bildirmek zorundadır.
Tüm bunların yanında yine kiracı, Noter bildirimi ile birlikte taşındığı ve yeni ikametgahı olan taşınmazın mahalle muhtarlığına naklini bildirmek ve kayda geçirmekle ve son ikametgah senedinide Kiralayana 5 gün içinde göndermek zorundadır.
Yukarıda kayda geçen maddelerin yerine getirilmemesi halinde hepsi ayrı ayrı Sözleşmenin feshi sebebi olmasıyla birlikte kiralayan tarafından gerek ihtar gerekse İcra Müdürlüğü ve yetkili Mahkemelere ait tüm tebligatlar Tebligat Kanunun Md. 35 ‘ye uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır.
 
 
                                               ÖZEL ŞARTLAR
 
1) Kira süresi bir yıllık olup, …../…../20….   tarihinde başlayacak, …../…../20…. tarihinde sona erecektir.
 2) Aylık kira bedeli …………….TL net ( ……………….…………. TL’ netdir).
 Kira aylık peşin olmak üzere her ayın en geç 5’ncİ gününe kadar kiracı tarafından
 mal sahibi…………………………….. ’ın ……………… Bankası ………………. Şubesi
( İBAN: TR…………………………………………………..) No'lu hesabına yatırılacaktır.
Kira bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde diğer aylara ait kiralar muaccel olur. Kefilin süre ve kira bedeli hakkındaki sorumluluğu Kira süresince geçerli olup Kontratın uzatıldığı süre Kefaletinde devam edeceği süre olarak kefil tarafından kabul edilmiştir.
 3) Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve her ne nam altında olursa olsun başkalarının yararlanmasına terk edemez, ortak alamaz.
 4) Kiracı, kendisi tarafından karşılanması gereken tüm mali yükümlülüklerini kira bedeli dışında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, Su, Elektrik ve varsa doğal gazı evi kiraladığı tarihte abonman mukavelesini üzerine geçirmek zorundadır.
Yukarıda sayılan vergi ve sair kiracıya düşen taahhütlerin ödendiğine ilişkin makbuzlar, istenildiğinde kiralayana verilecektir.
Herhangi bir aya ait ödeme makbuzu önceki ayların ödenmiş olduğu anlamına gelmez.
 5) Sayılan ödemelere teminat olarak kiracı mal sahibine…………………TL depozit olarak verecektir. Yukarıda sayılan ödemelerin yapılması ve borçların sıfırlandığını gösterir makbuzların ev sahibine verilmesi halinde bu bedel iade edilir.
 6) Kiracı, kiralayanın yazılı muvafakati olmadan kiralananda tadilat ve ilaveler yapamaz. Yazılı muvafakat ile yapılan tadilat ve ilaveler içinde bir bedel veya tazminat talep edemez. İşbu tadilat ve ilaveler tahliye anında kiralayanın talebine bağlı kalmak kaydı ile ya kiralayana bila bedel terk olunacak, ya da kiralananda herhangi bir hasar oluşturmadan sökülerek, kiralanan 7. maddedeki şekli ile teslim edilecektir.
 7) Kiracı, kiralananı iyi, temiz, boyalı ve bakımlı durumda teslim almış olup, kiralayana ayni şartlarla, tahliye anında teslim edecektir.
Kiralananda kira süresi içinde meydana gelebilecek hasardan kiracı sorumlu olacaktır. Ancak, tabii afetler ve dış etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar ve ziyandan kiracı mesul değildir.
8) Kira müddeti olan bir yılın sona ermesinden 30 gün önce taraflar, yazılı olarak feshi ihbarda bulunabilirler şayet bu süre içerisinde feshi ihbarda bulunmazlar ise Kira bedeli haricinde, aynı şartlarda müteakip bir yıl için yenilenmiş sayılır.
İkinci yıl kira döneminde uygulanacak kira bedeli, ilk yılın kira bedeli üzerine ÜFE ve TEFE Toplamı ortalamasında artış yapılarak uygulanır, bu artış %10’dan aşağı olamaz..
 9) Kiracı 30 gün sonrası için tahliye edeceğini ihbar etmişse ev sahibinin yeni kiracı adaylarına evini göstermesini temin edecektir.
 10) İşbu kira sözleşmesinin tadili ancak yazılı şekilde olabilir. Sonradan tadil ve ilaveler kabul edilemez. Sözleşmenin bazı hükümlerinin ihlali, değiştirildiği şeklinde yorumlanamaz.
 11) İşbu kira sözleşmesinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 11 Madde ve iki sahifeden meydana gelen bu sözleşme                tarihinde taraflarca onaylanmıştır.
   
 KİRALAYAN                    KİRACI                     KEFİL                                                                                                                          

↓↓↓

Bu haber de ilginizi çekebilir

↓↓↓

Soyak Konforia'da Teslime Kadar Kira Desteği


Yatırımın yeni adresi Kuzey Bahçeşehir’de Soyak güvencesi ile yükselen Konforia'da daire alanlara teslime kadar kira desteği sağlanıyor..

 

"Geleceğin Projeleri"ne bir yenisini daha ekleyen Soyak, Kuzey Bahçeşehir'de yükselen Konforia projesinden daire alanlara teslme kadar kira desteği avantajı sunuyor. Eylül ayında ilk etabında teslimlerin başlayacağı Soyak Konforia projesinde kirada oturan yatırımcılara teslime kadar aylık 1.500 lira kira detseği sağlanıyor.
 
 
Değeri gün geçtikçe artan Kuzey Bahçeşehir'de konumlandırılan Soyak Konforia projesinde 2+1 dairelere 2.800 TL'den ve 3+1 dairelere ise 3.700 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor
31-08-2012
Bu haber toplam 350841 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
3. Köprü Tanıtım Filmi
#KONUT KREDILERI
 • #

  120 Ay

  0,82

  #
 • #

  120 Ay

  0,76

  #
 • #

  120 Ay

  0.85

  #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?